headers24 image
Finansiering

Finansiering

Nopef finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier inför utlandsetablering utanför EU och EFTA. Nopef kan täcka 40 % av företagets förstudiebudget.  » Läs mer
 

Små och medestora företag

Små och medelstora företag

Företag med färre än 250 anställda och mindre än 50 mn € i omsättning kan ansöka om finansiering. » Läs mer 

Små och medestora företag

Nordiskt mervärde

Nopef stärker nordiska företags internationella konkurrenskraft och främjar överföring av kompetens, teknologi samt nordisk affärskultur ute i världen » Läs mer

Miljöintresse

Fokus på miljö och klimat

Nopef prioriterar projekt som stöder utvecklingen av miljöteknologi och förnybar energi. Sedan 1.1.2014 administreras Nopef av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) 
» Läs mer

Vill du att Nopef tar kontakt?

Fyll i en kontaktbegäran

Beställ NEFCO:s nyhetsbrev 

Aktuellt

Nya förstudier godkända (19.01.2015)
Nopefs kreditkommitté har beviljat finansiering för 6 nya förstudier.

Ansökningsfrister 2015 (24.11.2014)
Nopefs ansökningsfrister för 2015 är nu offentliga.

Team Finland seminarium (16.10.2014)
Seminariet arrangeras i Borgå 21.10.

Organiskt avfall blir gödsel i Kina (16.10.2014)
Høst verdien i avfall AS har grundat ett samriskbolag i Kina och driver idag en gödsel fabrik i Yunnan.

Visa alla nyheter