header5 image
Finansiering

Finansiering

Nopef finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier inför utlandsetablering utanför EU och EFTA. Nopef kan täcka 40 % av företagets förstudiebudget.  » Läs mer
 

Små och medestora företag

Små och medelstora företag

Företag med färre än 250 anställda och mindre än 50 mn € i omsättning kan ansöka om finansiering. » Läs mer 

Små och medestora företag

Nordiskt mervärde

Nopef stärker nordiska företags internationella konkurrenskraft och främjar överföring av kompetens, teknologi samt nordisk affärskultur ute i världen » Läs mer

Miljöintresse

Fokus på miljö och klimat

Nopef prioriterar projekt som stöder utvecklingen av miljöteknologi och förnybar energi. Sedan 1.1.2014 administreras Nopef av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) 
» Läs mer

Vill du att Nopef tar kontakt?

Fyll i en kontaktbegäran

Beställ NEFCO:s nyhetsbrev 

Aktuellt

Årsrapport och projektöversikt för 2014 (09.04.2015)
Information om Nopefs aktiviteter 2014 kan läsas här.

Nopefs ansökningsblankett (09.04.2015)
Ansökningsblanketten har uppdaterats och kan laddas ned här.

Nopef kommer att finansiera 13 nya förstudier (20.03.2015)
Nopefs kreditkommitté har beviljat finansiering för 13 nya projekt.

Team Finland seminarium 17.3 (12.03.2015)
Seminarium om internationalisering i samband med mässan Oma-yritys i Helsingfors.

Visa alla nyheter