headers25 image
Finansiering

Finansiering

Nopef finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier inför utlandsetablering utanför EU och EFTA. Nopef kan täcka 40 % av företagets förstudiebudget.  » Läs mer
 

Små och medestora företag

Små och medelstora företag

Företag med färre än 250 anställda och mindre än 50 mn € i omsättning kan ansöka om finansiering. » Läs mer 

Små och medestora företag

Nordiskt mervärde

Nopef stärker nordiska företags internationella konkurrenskraft och främjar överföring av kompetens, teknologi samt nordisk affärskultur ute i världen » Läs mer

Miljöintresse

Fokus på miljö och klimat

Nopef prioriterar projekt som stöder utvecklingen av miljöteknologi och förnybar energi. Sedan 1.1.2014 administreras Nopef av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) 
» Läs mer

Vill du att Nopef tar kontakt?

Fyll i en kontaktbegäran

Beställ NEFCO:s nyhetsbrev 

Aktuellt

Nopef har godkänt nya projekt (24.06.2015)
Nopefs kreditkommitté har godkänt finansiering för 15 nya förstudier.

Finansiering av grön tillväxt (04.05.2015)
Ett seminarium om temat arrangeras i Köpenhamn den 10 juni.

Nopef har beviljat medel för nya förstudier (23.04.2015)
Nopefs kreditkommittée har godkänt 9 nya projekt.

Årsrapport och projektöversikt för 2014 (09.04.2015)
Information om Nopefs aktiviteter 2014 kan läsas här.

Visa alla nyheter