header16 image
Finansiering

Finansiering

Nopef finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier inför utlandsetablering utanför EU och EFTA. Nopef kan täcka 40 % av företagets förstudiebudget.  » Läs mer
 

Små och medestora företag

Små och medelstora företag

Företag med färre än 500 anställda och mindre än EUR 100 miljoner i omsättning kan ansöka om finansiering. » Läs mer 

Små och medestora företag

Nordiskt mervärde

Nopef stärker nordiska företags internationella konkurrenskraft och främjar överföring av kompetens, teknologi samt nordisk affärskultur ute i världen » Läs mer

Miljöintresse

Fokus på miljö och klimat

Nopef prioriterar projekt som stöder utvecklingen av miljöteknologi och förnybar energi. Sedan 1.1.2014 administreras Nopef av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) 
» Läs mer

Vill du att Nopef tar kontakt?

Fyll i en kontaktbegäran

Beställ NEFCO:s nyhetsbrev 

Aktuellt

Finansiering för nya förstudier har beviljats (18.05.2016)
Nopefs kreditkommittée har godkänt finansiering till 18 nya projekt.

Nopefs verksamhet 2015 (20.04.2016)
Positiv utveckling av Nopefs projektaktivitet under 2015. Läs mer om Nopefs verksamhet här samt i årsrapporten.

Nopef har godkänt finansiering till nya förstudier (17.02.2016)
Nopefs kreditkommittée har godkänt finansiering till elva nya förstudier.

Ansökningsfrister 2016 (21.12.2015)
Nästa års ansökningsfrister är fastslagna och den första är 8 januari.

Visa alla nyheter