header3 image
Finansiering

Finansiering

Nopef finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier inför utlandsetablering utanför EU och EFTA. Nopef kan täcka 40 % av företagets förstudiebudget.  » Läs mer
 

Små och medestora företag

Små och medelstora företag

Företag med färre än 250 anställda och mindre än 50 mn € i omsättning kan ansöka om finansiering. » Läs mer 

Små och medestora företag

Nordiskt mervärde

Nopef stärker nordiska företags internationella konkurrenskraft och främjar överföring av kompetens, teknologi samt nordisk affärskultur ute i världen » Läs mer

Miljöintresse

Fokus på miljö och klimat

Nopef prioriterar projekt som stöder utvecklingen av miljöteknologi och förnybar energi. Sedan 1.1.2014 administreras Nopef av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) 
» Läs mer

Vill du att Nopef tar kontakt?

Fyll i en kontaktbegäran

Beställ NEFCO:s nyhetsbrev 

Aktuellt

Oljefilter för den indiska energimarknaden (04.07.2014)
Det danska företaget C.C. Jensen A/S har etablerat ett dotterbolag i Chennai.

Ansökningsfrister (02.07.2014)
Nopefs ansökningsfrister hösten 2014.

En succé ute startar med en dialog hemma - och med stöd från Nopef (04.06.2014)
Seminarium om internationalisering på Dansk Industri i Köpenhamn 19.6.

Hög projektaktivitet för stöd av förstudier (21.05.2014)
Nopef har beviljat finansiering för 25 nya projekt i år.

Visa alla nyheter