header4 image
Finansiering

Finansiering

Nopef finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier inför utlandsetablering utanför EU och EFTA. Nopef kan täcka 40 % av företagets förstudiebudget.  » Läs mer
 

Små och medestora företag

Små och medelstora företag

Företag med färre än 500 anställda och mindre än EUR 100 miljoner i omsättning kan ansöka om finansiering. » Läs mer 

Små och medestora företag

Nordiskt mervärde

Nopef stärker nordiska företags internationella konkurrenskraft och främjar överföring av kompetens, teknologi samt nordisk affärskultur ute i världen » Läs mer

Miljöintresse

Fokus på miljö och klimat

Nopef prioriterar projekt som stöder utvecklingen av miljöteknologi och förnybar energi. Sedan 1.1.2014 administreras Nopef av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) 
» Läs mer

Vill du att Nopef tar kontakt?

Fyll i en kontaktbegäran

Beställ NEFCO:s nyhetsbrev 

Aktuellt

Nopefs verksamhet 2015 (20.04.2016)
Positiv utveckling av Nopefs projektaktivitet under 2015. Läs mer om Nopefs verksamhet här samt i årsrapporten.

Nopef har godkänt finansiering till nya förstudier (17.02.2016)
Nopefs kreditkommittée har godkänt finansiering till elva nya förstudier.

Ansökningsfrister 2016 (21.12.2015)
Nästa års ansökningsfrister är fastslagna och den första är 8 januari.

Intyg om mottaget de minimis stöd (17.12.2015)
I samband med utbetalning måste Nopef motta intyg om tidigare mottaget de minimis stöd.

Visa alla nyheter