header14 image
Finansiering

Finansiering

Nopef finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier inför utlandsetablering utanför EU och EFTA. Nopef kan täcka 40 % av företagets förstudiebudget.  » Läs mer
 

Små och medestora företag

Små och medelstora företag

Företag med färre än 250 anställda och mindre än 50 mn € i omsättning kan ansöka om finansiering. » Läs mer 

Små och medestora företag

Nordiskt mervärde

Nopef stärker nordiska företags internationella konkurrenskraft och främjar överföring av kompetens, teknologi samt nordisk affärskultur ute i världen. » Läs mer

Miljöintresse

Fokus på miljö och klimat

Nopef prioriterar projekt som stöder utvecklingen av miljöteknologi och förnybar energi. » Läs mer

Vill du att Nopef tar kontakt?

Fyll i en kontaktbegäran

Beställ Nopefs nyhetsbrev

Nopef informerar i korthet om beviljningar och realiserade projekt. Vart och varför söker nordiska SME-bolag sig utomlands? Kan man urskilja trender? Hur ser marknaden ut och vad har bolagen fått för erfarenheter efter genomförd förstudie?

Aktuellt

Broschyr om Nopef (20.03.2014)
Broschyren kan laddas ned här.

Nopefs årsrapport för 2013 (17.03.2014)
Nopefs årsrapport för 2013 kan läsas här.

Ansökningsfrister 2014 (27.02.2014)
Nopefs ansökningsfrister för våren 2014.

Beviljningar (03.01.2014)
Beviljningar på Nopefs kreditkommittémöte nr 6 och styrelsemöte nr 4 - 2013.

Visa alla nyheter